آیت الله علم الهدی: مشایی بیّن الغی بوده و انحرافش علنی است

وی بر همین اساس به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه برخی مسائل نباید رسانه ای شود، اشاره کرد که هر نوع اظهاری غیر از آن خلاف است و تصریح کرد: وقتی رهبری می فرمایند اختلاف سلیقه مسئولان نباید رسانه ای شود هر کس غیر از این را انجام دهد تخلف کرده و این با ولایت پذیری آن شخص مطابقت نمی کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه متأسفانه امروز جامعه فاقد «تقوای سیاسی» است، یادآور شد: در اخلاق سیاسی جامعه تقوا وجود ندارد؛ برخی به مجرد اینکه در یک جریان سیاسی قرار می گیرند این تصور را دارند که همه حرام های خدا بر آنها حلال می شود و همه معاصی پروردگار در راستای جریان سیاسی که در آن قرار دارند بر آنها طاعت است از این رو تفاوت بین اخلاق سیاسی یک مؤمن با یک کافر در این زمینه مشخص می شود.
وی با بیان اینکه قرار داشتن در یک جریان سیاسی به معنی این نیست که محرمات الهی بر افراد حلال شده است، گفت: دروغ گفتن، غیبت کردن و اتهام زدن به دیگران در هر جایگاهی حرام است.
آیت الله علم الهدی بر همین اساس به افرادی اشاره کرد که بین الغی بوده و فسق و فجور آنها علنی شده است و خاطرنشان کرد: مشایی بین الغی و فردی است که انحرافش علنی شده از این رو می توان وی را به عنوان یک فرد منحرف معرفی کرد؛ اما تهمت زدن به کسی که بین الغی نیست و انحرافش مشکوک است، جایز نیست.

/ 1 نظر / 7 بازدید