چه کسی با رهبری آیت ا... خامنه ای مخالف بود؟!

آیت ا... مقتدایی تصریح کرد: طبق قانون اساسی باید رهبر یا شورای رهبری تعیین می‌شد که در جلسه خبرگان آن روز صحبت‌هایی رد و بدل شد و شورای رهبری با اکثریت آرا رد شد و جلسه بعد برای انتخاب رهبر برگزار گردید.

عضو جامعه مدرسین حوزه خاطرنشان ساخت: من معتقد هستم واقعا دست قدرت الهی در کار بود و الهام الهی رسید و اعضای خبرگان رهبری به حضرت آیت ا... خامنه‌ای رای دادند. البته آیت ا... مشکینی با قرائت نامه امام مبنی بر عدم شرط مرجعیت برای رهبری و بیان خاطره‌ای مبنی بر سفارش و تاکید امام بر لیاقت آیت ا... خامنه‌ای برای رهبری در این جلسه تاثیرگذار بود.

مدیر حوزه‌های علمیه ادامه داد: همه اعضای خبرگان شناخت دقیقی از آیت ا... خامنه‌ای نداشتند و زوایای شخصیتی ایشان را نمی‌شناختند و در حد ریاست جمهوری و اقدامات سیاسی و تدابیری که داشتند ایشان را می‌شناختند، ولی با این نامه امام و تاکیدی که در پاسخ سؤال یکی از مقامات کشوری، مبنی بر این که چه کسی برای رهبری لیاقت دارند، فرموده‌ بودند «شما نگران نباشید، رهبر داریم خوب هم داریم، همین آقا سید علی چه اشکالی دارد، بهترین فرد است برای رهبری» این نکته بسیارراهگشا بود.

وی تاکید کرد: شایستگی برای رهبری که امام بر آن تاکید کرده باشد، برای اعضای خبرگان بسیار مهم و راهگشا بود البته تنها فردی که مخالفت داشت، شخص مقام معظم رهبری بودند که حتی بدون نوبت پای تریبون رفتند و اظهار ناراحتی کردند.

آیت ا... مقتدایی در ادامه با اشاره به مدیریت، تدابیر، درایت و هوشمندی رهبر معظم انقلاب، گفتند: امروز که بیش از دو دهه از رای گیری خبرگان می‌گذرد، همه بزرگان و مسئولین و علمای حوزه بر این انتخاب خود افتخار می‌کنند و همه به این نتیجه رسیده‌اند که نه تنها آن روز بهترین فرد برای رهبری حضرت آیت ا... خامنه‌ای بود، بلکه امروز نیز هیچ فردی این شایستگی را به جز ایشان ندارد.

مدیر حوزه‌های علمیه در پایان خاطرنشان ساخت: به نظر من آیت ا... العظمی خامنه‌ای ذخیره‌ای الهی است تا با رهنمودهای ایشان نظام اسلامی، همچنان پابرجا بماند.

/ 0 نظر / 10 بازدید