بی توجهی کامل 124 کشور جهان به تحریم های ایران

کمیته تحریم های سازمان ملل در گزارشی رسمی اعلام کرد 124 کشور جهان حتی حاضر نیستند یک گزارش یک صفحه ای درباره نحوه اجرای تحریم های وضع شده علیه ایران به شورای امنیت ارسال کنند.
کمیته تحریم های ایران که پس از صدور قطعنامه 1737 (اولین قطعنامه تحریم ایران) تشکیل شد در تازه ترین گزارش خود تأکید کرده از 192 کشور جهان فقط 66 کشور گزارشی درباره نحوه اجرای تحریم های ایران به این کمیته ارسال کرده اند.
کمیته تحریم شورای امنیت علیه ایران 8 عضو دارد و گزارش جدید خود را تا روز پنجشنبه به طور علنی منتشر خواهد کرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید