به این ها «سران فتنه» نگویید!

* یکی از‌ شرایط حساس، فتنه سال گذشته بود که رهبر انقلاب با تدبیر بسیار خوب شرایط را مدیریت و انقلاب را از بحران‌ها حفظ کردند.

*البته امروز بحث فتنه دیگر مطرح نیست، بلکه مسأله ضد انقلاب مطرح است.

* اگر مردم دستشان به این افراد برسد آن‌ها را تکه تکه می‌کنند.

* امروز شاهد هستیم کسی که روزی در خط نظام و انقلاب بوده است، در برابر امام و نظام ایستادگی می‌کند.

*ملت در ارتباط با اصل نظام با هیچ‌کس شوخی ندارد و اگر ببیند که کسی بخواهد در برابر دین، نظام و امام ایستادگی کند، به مقابله با او خواهد پرداخت.

/ 0 نظر / 9 بازدید