جهاد اقتصادی؛ تئوری یا استراتژی؟

در روزهای گذشته کارشناسان و مسوولان اقتصادی در دولت و مجلس، اظهارات متعددی در خصوص "جهاد اقتصادی " داشته اند. آن گونه که در این اظهارات آمده است، وضعیت فعلی اقتصاد ایران از بعد داخلی و خارجی ایجاب می‌کند که حرکتی جهادگونه در زمینه‌های مختلف و بخصوص اقتصادی انجام شود و البته طبیعی است که این اقدامات در راستای سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و هدفمندسازی یارانه‌ها و با حفظ رویکرد همت مضاعف، کار مضاعف انجام خواهد شد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که بستر اقتصاد ایران یک بستر اسلامی می‌باشد و سیاست‌های اقتصادی کارآمد برای این نظام اقتصادی سیاست‌هایی است که در قالب اقتصاد اسلامی طراحی و برنامه‌ریزی شده باشد. در همین باره به نظر می‌رسد که مقام معظم رهبری با به کار بردن عبارت "جهاد " به منظور القای تلاش و همت بسیار در عرصه اقتصادی کشور، تأکیدی ویژه بر اسلامی بودن سیاست‌های اقتصادی در قالب این برنامه دارند.

بنابراین اولین گامی که کارشناسان و مسوولان اقتصادی کشور باید در راستای تحقق شعار "جهاد اقتصادی " بردارند، شناسایی دقیق نقاط ضعفی از اقتصاد کشور است که با پرداختن به آن‌ها امکان روشن شدن موتور جهاد اقتصادی فراهم شود.

بدیهی است تحقق منویات مقام معظم رهبری که از سال‌های قبل در ابعاد اقتصادی مطرح و سال جاری نیز در همین زمینه با قوت و شدت بیش تری مطرح شده، نیازمند تعریف یک تئوری یا استراتژی دقیق است که به خوبی بیانگر نقشه راه پیش روی اقتصاد کشور باشد.

در عین حال باید مشخص شود که اگر چنین الگویی امکان تدوین در قالب یک تئوری اقتصادی را دارد مشخصه‌های دقیق تئوری جهاد اقتصادی چیست و اقدامات جهادی که باید در هر زمینه انجام شود، دارای چه ویژگی‌هایی است. در تدوین این تئوری باید سیاست‌های متناسب با حل مشکلات جاری در قالب تئوری "جهاد اقتصادی " اتخاذ شود. از طرف دیگر شاید بتوان جهاد اقتصادی را در قالب یک استراتژی تعریف کرد که در این صورت تأکیدات فراوانی که بر تعریف دقیق نقشه راه استراتژی‌های اقتصادی سال‌های گذشته وجود داشته است، در باره این موضوع نیز مصداق دارد.

در این میان نقش رسانه‌ها بسیار حائز اهمیت است. رسانه‌ها با تجمیع نظرات کارشناسان مختلف با دیدگاه‌های گوناگون می‌توانند بستر مناسبی را برای طراحی یک تئوری یا استراتژی کارآمد در این زمینه فراهم و ضمن کمک به مجموعه دست‌اندرکاران در قوای سه‌گانه و بخش خصوصی، منویات مقام معظم رهبری در این خصوص را از آن‌ها مطالبه کنند.

/ 0 نظر / 9 بازدید