خاتمی با ادعای اینکه وضع خوب نیست، گفت: البته منظور من مچ گیری نیست، بلکه کمک کردن برای حل مشکلات کشور و مردم است. خوب اگر لازم باشد ما باید از برخی خواسته هایمان صرف نظر کنیم و اولویت ها را آن گونه در نظر بگیریم که در مسیر رفع مشکلات مردم و رفع خطرات خارجی و بهبود مدیریت جامعه باشد. حاکمیت هم باید از سرمایه های ارزنده ای که هدر می رود استفاده کند و به هر حال طرفین باید به سوی فضای باز و سالم بروند.
اظهارات این عضو مجمع روحانیون، در ادامه مقدمه چینی چند ماه گذشته برای دور زدن ادعای تقلب در انتخابات و بازگشت محترمانه و بدون هزینه به عرصه سیاست ارزیابی می شود. خاتمی این اقدام را با شرکت مخفیانه در انتخابات مجلس نهم (12 اسفند در روستای وادان دماوند) کلید زد و با اعتراض گسترده محافل اپوزیسیون و افراطیونی مواجه شد که قائل به تحریم انتخابات بودند.
اقدام جریان متبوع خاتمی برای خروج از بن بست خودساخته در حالی است که وی برای چندمین بار از تعبیر «اگر لازم باشد باید کوتاه بیاییم» استفاده می کند اما دقیقا توضیح نمی دهد که قرار است از چه چیزی تنازل کنند و کوتاه بیایند؟ در مقابل، مردم و نظام به درستی توقع دارند جریان آلوده به فتنه و آشوبگری 3سال پیش، به جرم بزرگ خود و خیانت به کشور اعتراف کرده و عذر تقصیر بیاورند نه اینکه در جایگاه ورشکسته ها، ژست ایثار و مصلحت اندیشی(؟!) برای کشور را بگیرند. آنها به طور مشخص باید روشن کنند آیا ادعای تقلب را دروغ می دانند که در آن صورت باید رسما به خاطر تمام عواقب آن دروغ بزرگ عذرخواهی و ابراز ندامت کنند و اگر همچنان مدعی تقلب هستند پس چرا باز هم می خواهند به فضای انتخابات برگردند؛ برای مقدمه چینی آشوبگری دوباره به نیابت از آمریکا واسرائیل؟!

/ 0 نظر / 6 بازدید