65 بدهکار بزرگ به دستگاه قضایی معرفی شدند

وی با بیان اینکه این بدهکاران در واقع 15 درصد بدهکاران کل کشور را تشکیل می دهند، تصریح کرد که از این 65 شرکت 25 شرکت به دلیل انتخاب کردن راه تعامل از دور بدحسابی خارج شده اند و 40 شرکت به عنوان بدحساب باقی مانده اند که با آنها برخورد لازم صورت می گیرد.

اما آنچه در سخنان آقامحمدی جای تعجب و پرسش داشت، اظهار نظر وی-در کسوت سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی -درباره بدهکار هزار میلیاردی به سیستم بانکی بود. او در این باره گفت: « با بررسی هایی که انجام دادیم مشخص شد که این فرد تولیداتی داشته و بهترین ها ظرا نیز احداث کرده است و با جابه جایی هایی که در طرح های عمرانی انجام دادیم وی اکنون جزو بهترین ها به حساب می آید و واحد صنعتی وی نیز بهترین واحد صنعتی شناخته شده است. »!
سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد معرفی این بدهکار دانه درشت نیز سکوت پیشه کرد و گفت: « تشخیص اعلام شدن نام فرد به کل جامعه با قوه قضاییه است و این قوه باید تشخیص دهد که چه کسی به جامعه معرفی شود و چه کسی نه.»
آقامحمدی با بیان اینکه هر کسی که بدهی داشت را نمی توانیم به عنوان مفسد معرفی کنیم، تاکید کرد که اگر چنانچه فاسد متوجه شود که در مقابلش قدرتی وجود دارد قطعا جرات نخواهد کرد که به فساد رو بیاورد.

/ 1 نظر / 9 بازدید