قرار بود تحریم ها ایران را بگزد خودمان را گازگرفت!

یک سال پس از آن ادعا و صدور قطعنامه 1929که با تحریم های یکجانبه آمریکا و اروپا نیز همراه شد، فارین پالیسی گزارش داد: بسیاری از اعضای کنگره از ناکامی دولت آمریکا در اعمال تحریم علیه کمپانی های شرکت هایی که با ایران همکاری و داد و ستد می کنند ناخشنودند. سناتور جمهوری خواه مارک کرک با اشاره به نقض تحریم های ضد ایرانی گفت نگران است که دولت اوباما با شرکت های طرف تجارت با ایران که تحریم ها را نقض می کنند، مدارا کند. شماری از سناتورها مایلند تحریم ها تقویت شود.
همزمان با این سخنان کرک، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نشست ایپک نسبت به تداوم برنامه هسته ای ایران هشدار داد و گفت: کسانی که فکر می کنند می توانند جلوی مقاصد و نیات هسته ای ایران را در خاورمیانه بگیرند دچار توهم هستند. مهار ایران اتمی توهمی بیش نیست.
وی اضافه کرد: اگر کسی اینجا فکر می کند که می توان مانع از رفتار تهاجمی ایران شد، به طرز وحشتناکی خوش بین است و حتی ممکن است متوهم باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید