تایمز: جنبش سبز به مرگ افتاده است

روزنامه تایمز بخش‌هایی از یک سند منتشر نشده مربوط به 12گروه اپوزیسیون و عضو به اصطلاح جنبش سبز را منتشر کرد. تایمز، می‌گوید طبق این سند، یأس و ناامیدی بر اپوزیسیون حاکم شده و آن‌ها دچار آشفتگی و بی اقبالی کامل هستند.

تایمز می‌نویسد: این فعالان سیاسی اپوزیسیون که پس از انتخابات به شدت ضعیف شده اند، از موفقیت‌های انقلاب اعراب شرمسار هستند. کشمکش‌های اپوزیسیون به ویژه در خارج کشور هم آن‌ها را ناامیدتر کرده است.

این روزنامه انگلیسی با مسامحه می‌نویسد: فعالان اپوزیسیون خواستار جلوگیری از مرگ جنبش سبز هستند؛ اما این جنبش در حال مرگ است.

/ 0 نظر / 10 بازدید