ترور دانشمند هسته ای ایران ناکام ماند

اقدام یک تیم ترور شش نفره منافقین برای سوءقصد به جان یک دانشمند هسته ای ایران ناکام ماند.
به گزارش خبرگزاری ها، به تازگی شش نفر مسلح ناشناس که راکبین سه دستگاه موتورسیکلت بودند قصد ترور یکی از دانشمندان هسته ای را داشتند که با اقدام به موقع محافظین ناکام ماندند.
در روز 12اردیبهشت مصادف با سالروز ترور استاد شهید مرتضی مطهری یک تیم از منافقین کوردل قصد ترور یکی از دانشمندان هسته ای را در خیابان یوسف آباد شهر تهران داشتند و اقدام به تیراندازی به سوی این دانشمند هسته ای نمودند که با هوشیاری محافظین این اقدام تروریستی ناکام ماند.

/ 0 نظر / 8 بازدید